Dones i ciència: una presència encara minsa

La presència femenina disminueix a mesura que augmenta la responsabilitat dels càrrecs, que se situa en el 27% dels càrrecs de lideratge

Categories:

ACN

Catalunya està per sota la mitjana europea en lideratge femení de projectes científics
Catalunya està per sota la mitjana europea en lideratge femení de projectes científics | CC0

El biaix de gènere és present a les carreres científiques i tecnològiques, les conegudes com STEM. Es dona en totes les categories, però a mesura que augmenta la responsabilitat en els càrrecs, la presència de les dones es redueix, segons diverses estadístiques consultades amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Tal com apunta el sistema CERCA, les professionals representen el 55% del personal en l’etapa predoctoral, mentre que la dada descendeix fins al 27% en càrrecs de lideratge.

En el conjunt de les activitats de recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya, el 59,5% del personal empleat són homes. Un pes que s’incrementa fins a 2 punts més si ens referim als investigadors, segons les últimes dades recollides per l’Idescat, corresponents a l’any 2018. Pel que fa al personal universitari, si bé les dones encara se situen per sota del 50% en les posicions de PDI (personal docent i investigador) permanent i no permanent –amb percentatges del 42% i el 46% respectivament–, de nou el pes del col·lectiu femení es redueix de manera molt significativa en la categoria superior, la de catedràtic universitari, representant només el 22,8% del total, segons dades corresponents a l’any 2019 recollides pels indicadors del sistema Uneix.

Només el 20% dels estudiants d’Enginyeria i Arquitectura són dones, mente que en Salut, Arts i Humanitats en són majoria

Així, la presència femenina continua sent majoritària en Ciències de la Salut i en Arts i Humanitats, mentre que està al voltant del 20% a Enginyeria i Arquitectura, segons les dades de matrícula en graus i màsters universitaris corresponents al curs 2018-2019.

Per sota de la mitjana europea

Només un 19% dels projectes de recerca amb participació catalana i finançament del Consell Europeu de Recerca són liderats per dones investigadores integrades al sistema català de coneixement, segons el darrer informe elaborat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), corresponent a novembre de 2020. Aquest percentatge és lleugerament inferior a la mitjana europea, que se situa en el 23%.

Tal i com succeeix en la carrera professional, el pes de la recerca liderada per dones és superior (24%) en el cas dels Starting Grants, els ajuts destinats a projectes per a la creació de programes o grups de recerca encapçalats per un/a investigador/a amb una antiguitat mínima del títol de doctor/a de 2 anys. En canvi, està per sota (11%) en els Advanced Grants, els ajuts destinats a projectes liderats per investigadors/ores sènior en actiu amb historial d’èxits de recerca destacats en els darrers 10 anys.

Actuacions envers la igualtat

Les 12 universitats catalanes estan dotades d’unitats específiques dedicades a impulsar polítiques de gènere i, periòdicament, renoven els plans d’igualtat, implementats des de l’any 2006. Així mateix, en el marc de la comissió Dones i Ciència, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha impulsat diversos grups de treball per continuar avançant en àmbits com la paritat en els òrgans col·legiats i per analitzar noves realitats com l’impacte de la covid-19 entre la comunitat universitària i de recerca.

Pel que fals als centres de recerca CERCA, tots disposen de l’acreditació HRS4R que inclou un pla de gènere que en el 92% dels casos està implementat des d’una unitat dedicada a impulsar les polítiques d’igualtat de gènere. Des de la Institució CERCA (iCERCA), s’impulsen diferents actuacions com el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat, posat a disposició dels centres perquè el personalitzin d’acord a les característiques de cada institució.

Els centres de recerca i universitats han impulsat programes per visibilitzar i incrementar la presència de les dones en la ciència

Més recentment, destaca l’acció dirigida a evitar la parcialitat en la contractació de personal investigador. Un vídeo, elaborat amb la col·laboració del Programa Women in Science de l’EMBO (European Molecular Biology Organization), informa de forma didàctica els professors, homes i dones, que formen part dels panells d’avaluació sobre les dades científiques i teories que mostren els biaixos en l’avaluació. Aquesta parcialitat, sovint subconscient, perjudica especialment les dones.

Etiquetes