El Govern aprova el Comitè Ètic de les Dades

L’òrgan consultiu i transversal té com a objectiu garantir el bon tractament de la informació

Redacció

El Govern crea un comitè ètic per gestionar les dades de manera adequada
El Govern crea un comitè ètic per gestionar les dades de manera adequada | Pixabay

El Govern ha aprovat la creació del Comitè Ètic de les Dades, un organisme transversal i de consulta que té la intenció de garantir que el tractament de la informació es faci de manera equitativa i responsable per part de les administracions digitals. La iniciativa busca generar un espai de reflexió que faciliti la presa de decisions i les bones pràctiques.

El comitè vetllarà pel bon tractament de les dades en les administracions digitals

La creació d'aquest projecte neix en un context en què les tecnologies digitals fan possibles noves formes de gestionar els serveis públics, que al mateix temps que milloren la qualitat de vida de la ciutadania també suposen certa incertesa en relació amb la protecció de la privacitat. Precisament per aquest ús que se'n fa de les dades és necessari regir-se per uns criteris morals que reflexionin sobre el seu tractament.

Les funcions del projecte consisteixen a analitzar la implementació d'usos avançats de les dades en relació amb els serveis administratius de la Generalitat. D'aquesta manera es planteja posar èmfasi en la sensibilització, difusió i formació interna dels aspectes ètics de les tecnologies digitals.

Responsables del comitè

El comitè forma part del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i s'integra en la Xarxa de Comitès d'Ètica de Catalunya, espai on es reflexiona i s'intercanvia informació entre les comissions d'ètica catalanes i els comitès.

El presidirà la Direcció General d'Administració Digital i es preveu la col·laboració de representants de tots els departaments del Govern, a més de personalitats externes especialitzades en àmbits com la filosofia i la tecnologia. També comptarà amb la participació d'entitats o moviments cívics que vetllin per l'ètica de les dades.