Les dones representen un 25% dels professionals de ciberseguretat a Catalunya

El sector té una bretxa salarial de gènere de fins a 7.000 euros anuals bruts en posicions i tasques similars

Redacció

El perfil amb més treballadores dones a Catalunya és el de 'cybersecurity risk manager'
El perfil amb més treballadores dones a Catalunya és el de 'cybersecurity risk manager' | Dan Nelson (Unsplash)

El 25% dels professionals que treballen en el sector de la ciberseguretat al Principat són dones, d’acord amb dades de 2022 de TalentUp recollides en un informe publicat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. La xifra mostra una presència femenina més elevada que al global de l’Estat espanyol (23%) i que a Europa (22%), però amb diferències molt notòries en funció del rol laboral.

La posició que acredita un nombre més elevat de dones a Catalunya és la de cybersecurity risk manager, on treballen 101 professionals (el 27% del total). En canvi, en termes relatius, el perfil amb una predominança femenina més elevada és el de legal, policy and compliance officer, càrrec ocupat en un 67% dels casos per dones. A l’altre costat de la balança destaquen tres posicions que no disposen de cap professional femenina: els incident responders, els digital forensic investigators i els penetrator testers. Això sí, cal mencionar que del primer dels perfils no hi ha tampoc cap treballador home identificat al territori, mentre que en el cas dels segons només n’hi ha set al Principat. En les posicions de direcció, les xifres segueixen una tendència similar: l’informe assegura que un 22% de les empreses de ciberseguretat catalanes compten amb alguna dona en posicions directives, segons dades d’ACCIÓ.

Dades: TalentUp | Imatge: Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Un dels aspectes que l’estudi subratlla en vermell és la bretxa salarial existent dins del sector. Novament d’acord amb les dades captades per TalentUp, els homes cobren al voltant de 7.000 euros anuals bruts més que les dones en posicions similars a Catalunya, xifra que varia lleugerament en funció del percentil que s’analitzi. Aquesta diferència és superior que la que es registra a l’Estat espanyol, al voltant dels 4.000 euros bruts, i també que la d’Europa, on homes i dones cobren pràcticament el mateix en el percentil més baix de sous i arriben a una diferència màxima de 3.400 euros en el percentil més alt.