Un de cada deu espanyols no té connexió a internet

L’edat i el nivell d’ingressos són els condicionants més importants per determinar l’accés a la xarxa i a dispositius com els mòbils o els ordinadors

Categories:

Redacció

El 57% de la població té accés a tauletes digitals, però el percentatge cau a la meitat en les persones amb baixa inclusió digital
El 57% de la població té accés a tauletes digitals, però el percentatge cau a la meitat en les persones amb baixa inclusió digital | Marcus Aurelius (Pexels)

El 91,6% de la població espanyola té connexió fixa o mòbil a internet, la qual cosa implica que gairebé una de cada deu persones de l’Estat no disposa d’accés a la xarxa. Aquesta és una de les principals dades que recull una enquesta sobre bretxa digital i capacitació digital que ha elaborat la Fundació Ferrer i Guàrdia a partir de 2.500 entrevistes telefòniques. Segons l’estudi, l’edat és un dels principals condicionants, atès que el 99% les persones de 16 a 29 anys assegura tenir accés a internet, així com el 97,7% dels que tenen entre 30 i 44 i el 95,4% de les persones d’entre 45 i 64 anys, però la xifra cau dràsticament al 75,7% pels ciutadans de més de 65 anys.

Un altre dels condicionants a l’hora de disposar d’una connexió fixa o mòbil és l’economia familiar. Només el 79,1% de les persones que ingressen menys de 1.100 euros tenen accés a internet, però el percentatge ja supera el 93% amb sous d’entre 1.100 i 1.800 euros. El darrer factor que mostra diferències és el gènere, atès que el 94,2% dels homes té connexió a internet, mentre que en les dones cau cinc punts, fins al 89,1%. Es tracta d’una diferència lleugera en termes globals, però que s’accentua si s’introdueixen altres variables com l’edat o el nivell d’estudis.

Només el 79,1% de les persones que ingressen menys de 1.100 euros tenen accés a internet

La tendència mostrada amb l’accés a internet és la mateixa que trobem en la majoria d’aparells electrònics: un ús majoritari que cau a mesura que augmenta l’edat i baixen els ingressos. En el cas dels telèfons intel·ligents, són uns dispositius de què disposen el 95,1% de la població d’entre 16 i 29 anys, però que en el cas de les persones de més de 65 anys, només tenen un 60,3%. Pel que fa als ingressos, els ciutadans amb menys de 1.100 euros mensuals que tenen un smartphone són només el 68,5% del total. En aquest mateix grup socioeconòmic, només la meitat disposen d’un ordinador, sigui portàtil o de sobretaula, una xifra que creix més de 30 punts (81,2%) en les persones que ingressen entre 1.100 i 1.800 euros.

Com és la població en funció de la seva inclusió digital?

Tenint en compte els condicionants mencionats, les autores de l’estudi han elaborat tres perfils digitals per representar la societat espanyola en funció de la seva inclusió digital. Així, el perfil d’inclusió digital baixa està protagonitzat majoritàriament per dones majors de 65 anys que estan jubilades i ingressen menys de 1.100 euros mensuals i amb un nivell d’estudis majoritàriament primaris. En canvi, en el perfil d’inclusió digital mitjana hi ha un equilibri de gènere, la majoria d’edat es troba entre els 45 i els 64 anys i està format per persones en actiu amb estudis universitaris que ingressen entre 1.801 i 2.700 euros. Finalment, el perfil d’inclusió digital alta és molt similar a l’anterior, però situant la mitjana d’edat entre els 30 i els 44 anys.

Analitzant l’accés a les tecnologies digitals a través d’aquests tres grups poblacionals, l’informe deixa entreveure algunes conclusions interessants. En aquest sentit, el dispositiu més popular entre les persones amb una inclusió digital més baixa són els telèfons fixos o mòbils sense internet, tot i que no molt lluny dels telèfons intel·ligents, de la fibra òptica o de la tarifa de dades mòbils. Això sí, aparells com els assistents virtuals o les videoconsoles són molt minoritaris.

Imatge: Fundació Ferrer i Guàrdia

Pel que respecta a l’ús d’internet, el 45% de la franja més baixa es connecta diàriament a internet durant menys de cinc hores, això sí, més del 30% assegura que no s’hi han connectat mai. Quan hi accedeixen, aquestes persones empren la xarxa fonamentalment per comunicar-se amb altres, però tasques bàsiques com l’ofimàtica són molt minoritàries. Són dades que contrasten molt amb les persones d’inclusió digital mitjana, que es connecten diàriament en el 94% dels casos, amb gairebé un 29% que hi dedica més de cinc hores al dia.