Llum verda a una administració digital catalana personalitzada i eficient

La Generaliat impulsa un nou model basat en la participació ciutadana i en els serveis proactius

Categories:

ACN

La Generalitat aprova un nou decret per optimitzar l'administració digital i fer-la més propera
La Generalitat aprova un nou decret per optimitzar l'administració digital i fer-la més propera | CC0

El Govern ha aprovat el Decret d'Administració Digital de la Generalitat, l'instrument clau per vertebrar una nova manera de prestar serveis públics i un canvi del model de relació amb la ciutadania: més personalitzada, en un sol clic i paper zero. El nou model d'administració incorpora la participació com a element essencial i aposta pels serveis proactius. "És l'administració qui es posarà en contacte amb el ciutadà per informar-lo dels serveis, ajuts i beques als quals pot accedir", ha apuntat la directora general d'Administració Digital, Ester Manzano, "els serveis públics digitals es dissenyen per ser oferts i no sol·licitats. Les persones no demanen, sinó que reben els serveis".

Un element clau en aquesta nova configuració dels serveis públics és el Registre de consentiments. Permet al ciutadà conèixer on i com s'estan utilitzant les seves dades i fa possible que la informació d'aquest registre es pugui intercanviar mitjançant la connexió amb altres bases de dades, i facilita que sigui el ciutadà qui conservi la gestió de les pròpies dades. "Sense aquest consentiment però no serà possible oferir aquests serveis proactius", ha recordat la directora general d'Administració Digital.

Formaris web i eliminació de documents

El disseny i el desenvolupament dels serveis digitals hauran de tenir en compte l'omnicanalitat i l'accessibilitat, així com la possibilitat de prestar-los de manera proactiva i personalitzada.

En aquest sentit, la Direcció General d'Administració Digital ha desenvolupat un nou sistema de formularis web, més fàcils d'usar i accessibles des de qualsevol dispositiu, que permeten fer els tràmits sense haver de descarregar cap document. Evoluciona també la carpeta ciutadana, des de la qual els ciutadans podran accedir, incorporar i consultar l'estat dels seus tràmits.

El nou decret d'Administració Digital també aporta com a novetat la regulació -única a l'Estat espanyol- d'un model propi de govern de les dades per a l’organització transversal de totes les dades que l'administració disposa de la ciutadania per tal d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Aquesta organització permet conèixer i intercanviar les dades que ja estan en mans de l'administració. Es facilita, així, l'anàlisi predictiu de les dades per anticipar les necessitats i traçar una millor estratègia en la prestació dels serveis públics.

A més, es descarrega el ciutadà de l'obligació d'aportar documents i s'afavoreix l’automatització dels serveis, la proactivitat i la tramitació en un sol clic, amb paper zero.

Formació de l'empleat públic digital

El decret preveu un pla de capacitació digital de l'empleat públic que garanteixi que disposi de les capacitats necessàries per gestionar i tramitar digitalment, i per a la prestació de serveis públics amb la modalitat de teletreball. Aquesta capacitació té també com a objectiu que l'empleat públic pugui acompanyar la ciutadania i donar-li el suport necessari per relacionar-se digitalment amb l'administració. Amb aquesta finalitat, el decret preveu que totes les comunicacions entre els empleats públics i entre els òrgans de l'Administració de la Generalitat es realitzin per mitjans electrònics, incloent-hi també la relació de les persones aspirants a la funció pública.

Digitalització documents del ciutadà a les OAC

El decret regula el funcionament de les oficines d'atenció ciutadana que concentren l'assistència integral i personalitzada de tots els tràmits i serveis de la Generalitat en una mateixa ubicació. Així mateix regula el funcionament dels punts de registre i digitalització. En totes aquestes oficines es digitalitzen els documents en paper que presenti la ciutadania, un dels elements clau del nou model d'Administració. Són referents d'aquesta atenció integral les oficines d’atenció ciutadana de Girona, de les Terres de l’Ebre i del Districte Administratiu a Barcelona.

D'altra banda, el decret també ratifica la Seu electrònica com a punt d'accés general on ja hi ha disponible de forma integrada la informació, els serveis i els tràmits digitals de l'Administració de la Generalitat.