El comerç electrònic a Catalunya supera els 94 milions d’operacions el 2021

L’any passat es van mercadejar 434 milions de tones, un 2% més que el 2019

Categories:

ACN

El comerç electrònic ha recuperat els nivells previs a la pandèmia
El comerç electrònic ha recuperat els nivells previs a la pandèmia | Vicente Zambrano González (Imatges Barcelona)

El comerç electrònic a Catalunya va assolir un nou rècord el 2021 amb un total de 94 milions d’operacions, segons asseguren les dades de l'Observatori de la Logística de Cimalsa, que analitza 47 indicadors de competitivitat. La quantitat de mercaderies gestionades pel sistema logístic català va arribar el 2021 els 434 milions de tones, un increment del 2% sobre el total de mercaderies transportades l’any 2019, prèviament a l’impacte de la covid-19.

En l'edició d'aquest any s'incorporen nous indicadors que assenyalen que el nombre de contractes laborals signats als sectors del transport i emmagatzematge van assolir un màxim el 2021, amb 230.000 contractes, lleugerament per sobre els valors assolits el 2019. Segons la directora corporativa de Cimalsa, Fina Jarque, la contractació està molt relacionada amb el comerç electrònic i, malgrat els 94 milions d'operacions, és "molt estacional".

L’Observatori també ha constatat un augment del nombre de contractes indefinits, fins a situar-se en el 10% el 2021 i escalar fins al 35% entre març i abril d'aquest any a conseqüència de la reforma laboral. Pel que fa a la representació de les dones al sector, el percentatge escala fins al 25%, la xifra més alta en aquest àmbit fins ara, però encara per sota dels valors del conjunt de l'economia catalana.

Pel que fa al valor dels intercanvis comercials, també s’observa com el 2021 es va recuperar de la davallada produïda el 2020, superant en un 4% els valors de l’any 2019 i assolint un nou valor màxim. El flux internacional és el que major creixement experimenta el 2021 -un 20% respecte a l’exercici anterior-, tot i que en conjunt des del 2019 ha registrat un increment més modest, del 3%.