Els municipis se sumen als beneficis de la 5G

Un nou informe dona pautes perquè les administracions identifiquin els reptes i solucions que pot abordar la tecnologia

Categories:

AMIC

Conscients que la tecnologia 5G serà una peça clau de la societat digital i implicarà canvis que tindran un impacte directe en múltiples aspectes de la nostra vida, l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals - Telecos.cat - i el Consorci Localret han elaborat l'estudi Reptes i oportunitats de la 5G als municipis. El principal objectiu és oferir la informació bàsica necessària per entendre la 5G, juntament amb una sèrie de recomanacions que els donin eines per dur a terme les accions que requereix el seu rol, i que ho puguin fer de manera proactiva, a fi i efecte d'aprofitar les oportunitats que aquesta tecnologia oferirà als municipis.

I és que és ara - amb la 5G en fase de desplegament a escala mundial - que és important focalitzar-ne el desplegament i planificar com treure'n el màxim profit també a escala local. Per això, el document aporta una visió global i de conjunt dels temes que interessen als municipis. Qüestions com què ofereix la 5G, una pinzellada de tecnologia, aspectes jurídics, els requeriments per al desplegament de la xarxa i els impactes que la 5G tindrà, tant en la gestió municipal, com en la ciutadania i les empreses.

Beneficis de la 5G a escala local

La 5G incrementarà les possibilitats dels petits municipis de retenir població en tant que la connectivitat fa menys important la ubicació física i, per tant, permet evitar els inconvenients de desplaçaments llargs o continuats.

Igualment, la 5G farà possibles noves oportunitats de negoci basades en la tecnologia. Algunes de les principals innovacions que ajudarà a materialitzar són la Indústria 4.0, les xarxes elèctriques intel·ligents, l'optimització de processos de logística, el manteniment preventiu i l'agricultura i la ramaderia de precisió.

La 5G incrementarà les possibilitats dels petits municipis de retenir població en tant que la connectivitat fa menys important la ubicació física

D'altra banda, quant a la gestió municipal, introduirà millores en l'eficiència del manteniment d'infraestructures via el monitoratge i actuació en remot sobre elles, la gestió de la mobilitat, la seguretat, la qualitat mediambiental o la informació turística o ciutadana, via realitat augmentada.

Recomanacions a mida segons la tipologia dels municipis

L'estudi realitza una aproximació de l'estat de les coses respecte del desplegament actual de fibra òptica i telefonia mòbil a partir de les dades obtingudes de 444 ajuntaments. Això permet conèixer accions i percepcions sobre el futur desplegament de la 5G i fer una classificació en funció de la demanda, de les infraestructures de telecomunicacions ja desplegades i de components específics.

Tal com recull l'estudi, la concessió de llicències de la banda de 700 MHz, que serà la base de l'extensió territorial de la cobertura 5G, obliga els concessionaris a satisfer unes quotes mínimes de cobertura per a l'any 2025: de les poblacions de més de 50.000 habitants per a les xarxes d'Orange i Vodafone, i de les poblacions de més de 20.000 habitants per a la de Movistar.

El desplegament es concreta en una inversió elevada amb ingressos reduïts, cosa que dificulta la inversió privada per falta de retorn

Pel que fa als municipis més petits, la viabilitat de qualsevol instal·lació per part dels operadors es veu clarament compromesa. El desplegament de la 5G no en serà una excepció, i la situació generalitzada es concreta en una inversió elevada amb ingressos reduïts, cosa que dificulta la inversió privada per falta de retorn.

Per això, l'informe recomana buscar la col·laboració d'administracions supramunicipals i localitzar emplaçaments i infraestructures físiques de titularitat pública, susceptibles de ser utilitzats pels operadors per al desplegament de la seva xarxa. Cal tenir en compte, a més, que durant aquest primer trimestre de 2022 es preveu la concessió de subvencions per al desplegament d'infraestructura de telefonia mòbil en localitats de fins a 10.000 habitants o eventualment de fins a 20.000 habitants.

Governança radioelèctrica

Si bé les administracions locals no tenen competències per establir ni controlar els nivells d'emissions radioelèctriques en el seu territori, l'informe també aborda la gestió d'una eventual alarma social, donat que són els ajuntaments els principals destinataris de les queixes sobre aquest tema.

Per això, l'estudi recorda que, quan es parla de desplegament de telefonia mòbil, inevitablement s'ha de recordar que la zona de l'espectre electromagnètic emprat és no ionitzant, sent els seus efectes sobre la matèria de tipus tèrmic i sense cap risc per a la salut.

Des de 2001, tots els nodes de telefonia mòbil són aprovats i supervisats per l'Estat en compliment del RD 1066/2001, que limita els nivells d'emissió. Aquests nivells estan en harmonia amb les recomanacions de la Unió Europea, que alhora es basen en estudis d'institucions internacionals multidisciplinaris que han arribat a les seves conclusions fent servir el mètode científic.

Etiquetes