TikTok destrona Google com a domini més popular de 2021

L’ascens de la xarxa social xinesa envia Facebook i Microsoft a la tercera i quarta posició, respectivament

Categories:

Redacció

La xarxa social de vídeos curts passa de la setena posició el 2020 al primer lloc el 2021
La xarxa social de vídeos curts passa de la setena posició el 2020 al primer lloc el 2021 | CC0

La xarxa social TikTok s’ha convertit en la pàgina web més visitada al món durant el 2021, per sobre de gegants com Google, Facebook o Microsoft. Així ho corrobora la proveïdora de servidors Cloudfare, que monitora diàriament el tràfic d’internet a escala mundial. Cal tenir en compte que estem parlant de dominis (tiktok.com, google.com...) i no pàgines individuals, de manera que la fita de TikTok es troba en el fet d’haver superat no només el cercador, sinó la suma de tot el tràfic que Google acumula a Maps, Translate, Photos o Music, entre altres. L’escalada de la plataforma de vídeos curts és imponent, ja que al rànquing de 2020 se situava en la setena posició.

Després d’haver aconseguit arribar a la segona posició de domini amb major tràfic l’octubre de 2020, la plataforma va començar l’any amb expectatives més baixes, alternant entre la sisena, la setena i la vuitena posició de la classificació. És al mes de febrer quan la xarxa social xinesa aconsegueix arribar a la primera posició, i excepte una petita caiguda entre la quarta i la cinquena posició al maig, la resta de l’any ha aconseguit mantenir-se entre els tres primers llocs de manera constant, amb un lideratge més clar a les acaballes de 2021.

La gran escalada de TikTok es produeix el febrer de 2021, on passa d’ocupar la vuitena posició a liderar el tràfic a internet | Imatge: Cloudfare

L’ascens de TikTok no només ha suposat que Google caigui a la segona posició, sinó també la pèrdua de poder del domini Facebook.com, que s’ha assentat en la tercera posició del tràfic global d’internet. Microsoft.com, que engloba la web de l’empresa i serveis com el paquet Office o Teams, ocupa la quarta posició, mentre que Apple.com, amb l’App Store i l’Apple TV, entre altres, és el cinquè domini més popular del 2021.

Dominis més visitats al món durant el 2021:

  1. TikTok.com
  2. Google.com
  3. Facebook.com
  4. Microsoft.com
  5. Apple.com
  6. Amazon.com
  7. Netflix.com
  8. YouTube.com
  9. Twitter.com
  10. WhatsApp.com