Les empreses mitjanes fan els deures en ciberseguretat

La bretxa contra amenaces, la detecció proactiva de perill i tenir infraestructures actualitzades són els focus d’atenció

Categories:

Redacció

La ciberseguretat és una àrea on calen més professionals
La ciberseguretat és una àrea on calen més professionals | CC0

Les empreses mitjanes han fet una passa endavant en ciberseguretat, seguint així el camí de les companyies més grans. Les àrees on s’han posat més esforços per millorar són la bretxa de seguretat, la detecció proactiva d’amenaces o tenir infraestructura actualitzades, segons l’estudi de Cisco Big Security in Small Business World que recull l’opinió de CISOs de 500 empreses de 13 països diferents.

Recursos i infraestructures

Tal com assenyala l’informe, el 99% de les companyies consultades tenen almenys un professional dedicat a la cibersegretat, però destaquen qe és una àrea on cal més personal qualificat. El principal desafiament és la limitació de pressupost, seguit de la compatibilitat amb els sistemes heredats. També s’ha pogut detectar que el 72% de les empreses utilitza tècniques de detecció proactiva d’amenaces.

Pel que fa a les infraestructures, estan tan actualitzades com en el cas de les grans empreses i més de la meitat vetlla per fer-ho regularment i instal·len pegats de seguretat.

Major consciència

El 87% dels directius dels negocis consultats reconeixen que la ciberseguretat és una àrea prioritària i un 90% afirma estar familiaritzat amb el seu programa de privacitat de dades. En el cas de les empreses, així ho afirmen un 90% i un 91%, respectivament.

Les mitjanes, per la seva banda, en un 84% fan obligatòria la formació sobre aquesta matèria.

Prevenir aturades greus

Tant grans com mitjanes companyies coincideixen a assenyalar el ransonware com la principal ciberamenaça que podria provocar una inactivitat del sistema de més de 24 hores. En segon lloc hi ha el robatori de credencials, amb una aturada d’entre 17 i 24 hores al llarg de l’any anterior.

De fet, gairebé una quarta part dels enquestats van fer front a un temps d’inactivitat superior a 8 hores el 2019, per sota del 40% de companyies que ho van patir el 2018.