La taxa Google entrarà en vigor el gener de 2021

La primera liquidació de l’impost serà al mes de març

Categories:

Agències

La taxa pot recaptar més de 750 milions d’euros a escala internacional
La taxa pot recaptar més de 750 milions d’euros a escala internacional | Sara Kurfeß / Unsplash

El Congrés dels Diputats donat suport a l’aprovació de la taxa Google, que s’espera que s’implanti el gener de 2021 després de la seva previsible aprovació definitiva la pròxima tardor. L’impost, que grava amb un 3% els serveis digitals de les empreses tecnològiques, efectuarà la seva primera liquidació el mes de març.

El projecte de Llei ha inclòs una esmena per evitar confondre els conceptes “transmissió de dades” amb el de “transport de dades” i una altra perquè no sigui obligatori un registre d’entitats creades per gestionar l’impost.

Es calcula que la taxa pot recaptar més de 750 milions d’euros a escala internacional i de 3 milions d’euros a l’Estat espanyol.

Etiquetes