Tecnologia sense fils per millorar el control de la qualitat de l’aigua

La UB treballa en un sistema que tindrà la capacitat de comunicar aquesta informació de manera automàtica

Redacció

Incorporarà un entorn de comunicació IoT LORA de baix consum que pugui completar el sistema de monitorització autònom
Incorporarà un entorn de comunicació IoT LORA de baix consum que pugui completar el sistema de monitorització autònom | CC0

El Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la UB treballa en el desenvolupament d’un sistema capaç de monitorar l’aigua de manera contínua per detectar immediatament anomalies o episodis de contaminació que puguin suposar un risc per a la salut pública. La investigació, emmarcatada en el projecte MAQA-Com, està liderat pel Dr. Jordi Colomer.

Actualment les solucions més emprades al mercat es basen en kits electroquímics o en tests de mostres d’aigua que han de ser recollides per tècnics especialistes i analitzades al laboratori. També existeixen equipaments amb capacitat per realitzar deteccions automàtiques de certs indicadors com el cabdal d’aigua, però tots ells necessiten un manteniment constant relacionat amb la substitució periòdica dels elements de detecció o amb la necessitat de recarregar les bateries regularment.

La solució proposada és un sistema de dimensions reduïdes que és capaç d’obtenir energia de la mostra mateix, alliberant la necessitat de dur a terme un manteniment constant. A més, aquest nou sistema mesurarà de manera contínua diferents paràmetres relacionats amb l’estat de la qualitat de l’aigua (clor, magnesi, pH, cabdal…) i contaminants biològics com ara bacteris (com per exemple l’E-coli). Addicionalment, tindrà la capacitat de comunicar aquesta informació de manera automàtica i sense fils, cosa que permetrà donar una resposta ràpida en cas de detecció d’alguna anomalia o de contaminació a l’aigua.

La nova tecnologia serà útil per a les empreses o entitats que gestionen les xarxes d’aigua per a consum i per a altres tipus d’indústries, en permetre la monitorització de la qualitat d’aigües residuals.

Introduir la internet de les coses

Amb l’objectiu de desenvolupar la part de comunicacions d’ultra baix consum de la nova tecnologia, la Fundació Bosch i Gimpera ha atorgat 25.000 euros a aquest projecte per a la realització d’una prova de concepte en el marc de la convocatòria d’ajuts Fons de Valorització (FVal) del Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I). “Utilitzarem l’ajut per treballar en el desenvolupament d’un entorn de comunicació IoT LORA de baix consum que pugui completar el sistema de monitorització autònoma de la qualitat de l’aigua (MAQA) que estem desenvolupant”, conclou Colomer.

Aquests ajuts tenen el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).