Barcelona recollirà de manera "ètica” les dades de la ciutadania

L’Ajuntament impulsa una estratègia per aplicar una intel·ligència artificial respectuosa i que vetlli pels drets digitals dels usuaris

Categories:

ACN

L'app per saber l'afluència de les platges de Barcelona és una de les eines que recull dades dels usuaris
L'app per saber l'afluència de les platges de Barcelona és una de les eines que recull dades dels usuaris | AMB

L'Ajuntament de Barcelona vol impulsar una intel·ligència artificial (IA) "ètica". Així ho recull una mesura de govern presentada aquest dimecres que té, entre els seus objectius, garantir la privacitat i el respecte dels drets digitals de la ciutadania. El consistori vol fixar una estratègia perquè quan l'administració municipal automatitzi decisions i polítiques públiques i gestioni grans volums de dades, ho faci de forma respectuosa. Per això, es crearà una comissió transversal per l'impuls de la IA que tindrà entre les seves tasques validar els sistemes vigents i dirimir possibles conflictes que sorgeixin en aplicar algoritmes en processos intens i serveis públics de l'Ajuntament i ens municipals.

Barcelona és conscient que a nivell global els sistemes d'IA no estan exempts de riscos tecnològics i que el tractament de les dades sobre les quals es basen les decisions dels algoritmes no sempre són respectuosos amb el dret a la privacitat de la ciutadania. El consistori apunta que és habitual que les bases de dades presentin biaixos socials, de manera que volen posar ordre com es recullen i s'analitzen les dades en combinació amb l'ús d'algoritmes a l'hora de prendre decisions.

Agunes accions previstes per al període 2021-2023 són el desenvolupament de projectes pilot, la creació d'un registre municipal d'algoritmes, l'inventari de possibles necessitats de la IA a l'Ajuntament, la publicació d'una guia d'aplicació de la IA, els procediments administratius basats en les dades o l'establiment d'un observatori d'IA Urbana.

Dades dels ciutadans de Barcelona

Alguns exemples d'aplicació recent de tecnologies emergents per part del consistori són l'IRIS -el servei que permet a la ciutadania comunicar incidències o reclamacions- o algoritmes que s'utilitzen en els sistemes informàtics de serveis socials que suggereixen els recursos destinats a cada cas.

Un altre exemple és el monitoratge d'afluència a les platges, eina creada l'estiu del 2020 arran de la pandèmia i la necessitat d'informar sobre la capacitat real de les platges en funció de l'afluència.