Estratègia de Catalunya cap a la dècada digital i el seu impacte a les PIMES

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Carrer de Girona, 20

Barcelona

Formació

Més info:

cidai.eu/workshop-presencial-euhubs4data-2023/

El CIDAI a través del seu soci gestor, el centre tecnològic Eurecat, organitza aquest taller on s’explicarà quina és l’estratègia de Catalunya respecte a la IA, els espais de dades i el desenvolupament digital de la dècada vinent i quines són les oportunitats per a les Pimes.

Es parlarà de com la Comunitat Europea s’està posicionant i quines són les directives a Catalunya respecte a Govern Digital, Infraestructures de Dades, oportunitats de negoci i necessitats de professionals capacitats.