Districtes innovadors urbans: principis, experiències i pràctiques per al seu disseny i desenvolupament

En línia

Conferències

Més info:

22network.net/events/distritos-innovadores-urbanos-principios-experiencias-y-practicas-para-su-diseno-y-desarrollo/?lang=ca

Avui les ciutats més dinàmiques del món competeixen per a atreure i fixar talent com a factor essencial per a promoure inversions d'alt valor afegit, i per a aconseguir-ho, és necessari comptar amb espais urbans com a ecosistemes innovadors, que es denominen Districtes Innovadors.

Un Districte Innovador és un sistema complex que ha de ser capaç de desenvolupar adequadament cinc subsistemes interrelacionats. Són els següents:

  • El Subsistema Urbanístic, que defineix els espais urbans, els usos i les densitats, les infraestructures, etc
  • El Subsistema Econòmic, o l'especialització productiva més apropiada en cada ciutat
  • El Subsistema de Coneixement, com a base tecnològica per a la innovació directament relacionada amb l'especialització anterior
  • El Subsistema Social, tant del foment de la innovació social, dirigit al conjunt de la població, com d'accions d'integració social dels barris confrontants al districte i del conjunt de la ciutat
  • El Subsistema de Governança, que ha de dotar al districte d'instruments de lideratge i de participació de l'anomenada quàdruple hèlix

En aquest webinar, organitzat per CIDEU i 22@ Network BCN, Miquel Barceló Roca, membre del Comitè Assessor del Districte 22@ Barcelona i Isabel Sabadí, Directora de 22@Network BCN, conversaran sobre el contingut i les dinàmiques per a la promoció i desenvolupament d'un districte innovador en una ciutat.