El rol del territori digital en l’Administració Pública. Del SIG al BIM, del territori als projectes Next Generation EU

ICGC-Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Parc de Montjuïc. 08038

Barcelona

Conferències

Més info:

bimtour.net/jornada-bimgis-rol-territorio-digital-aapp/

La part d’Administració Pública relacionada amb el sector AECO-Arquitectura, Enginyeria, Construcció i Operació està assistint a canvis accelerats. El fet que la nova Llei de Contractes del Sector Públic s'aprovés al març de 2018, que les licitacions d'obra pública d'edificació haguessin d’incorporar requisits BIM a partir de el 17 de desembre de 2018 i, que per a infraestructures l'obligació va ser efectiva a partir del 26 de juliol 2019 per part de Ministeri de Foment, juntament amb els Acords de Govern de 14 de maig i 11 d’octubre de 2016, al costat de l'aprovació del Pla d'Acció de l'Administració Electrònica per part de la UE per eliminar els obstacles digitals i evitar la fragmentació que es pugui generar en el context de la transformació de les administracions públiques, han creat uns preceptes mai vistos.

Si a aquesta situació li afegim l’arribada dels fons Next Generation Funds, més el Green Deal i la Renovation Wave, ens trobem en una trifurcació mai vista. Per defecte, el concepte del digital equival al principi d'una sola vegada, obert, transparent, interoperable, de confiança i segur. Tot propicia una nova unió de les dades territorials i les dades d’edificacions, les geogràfiques i urbanes. La seva traducció en l’àmbit de la planificació, la construcció i el manteniment significa la interrelació de les dades geogràfiques dels municipis amb les dades volumètriques de les edificacions i infraestructures. La necessitat d’adoptar els processos BIM dins de una organització pública ja és urgent i planteja interrogants propis de l’adopció d’un canvi de paradigma. El millor per interioritzar-ho és conèixer experiències per saber com afecta la implantació de BIM dins una administració pública, sigui de la mida que sigui. Els estalvis i beneficis que suposa la seva implantació no plantegen cap dubte, ensems que genera un estímul econòmic i un fort impacte en la sostenibilitat per la millor gestió de totes les fases d’un projecte de construcció. Des de la planificació urbana, programació, projecte, construcció, fins el manteniment d'edificacions i infraestructures en un territori. Des dels SIG a la solució de la mancança d’habitatges eficients passant pel BIM.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, partícip de la Comissió Construir Futur (ITeC) encarregada de desenvolupar els passos que ha de seguir el full de ruta BIM a Catalunya, al costat de BIM Academy -un dels consultors experts participants- organitzen aquesta quarta jornada SIG / BIM.

Objectiu de la jornada
La jornada presentarà què representa el BIM per a l'administració pública, quines són les lliçons apreses per a implantar-lo d’una forma fàcil, quines eines són necessàries i com aquesta nova metodologia contribuirà a transformar els edificis i les infraestructures construïts i per construir en el nostre territori. A més, es presentaran últims avenços desenvolupats en la relació entre BIM i SIG, i entre les dades d'un projecte modelat digitalment en 3D i els sistemes d'informació geogràfics.

T’interessa si ets... un tècnic o professional o decisor en les àrees del que comporta la nova administració electrònica lligada a l'urbanisme, l'arquitectura, l'enginyeria, tant per a obra nova com existent, residencial, habitatge, patrimoni catalogat i el compliment dels ODS-Objectius de Desenvolupament Sostenible. També és interessant per a regidors, responsables d'oficines tècniques i representants electes de qualsevol administració relacionada amb l'urbanisme, les ciutats intel·ligents i la via pública.