Seminari pràctic d’iniciació a la blockchain, carteres digitals i casos d’ús

Formació

Més info:

smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Seminari-practic-diniciacio-a-la-blockchain-carteres-digitals-i-casos-dus

Les carteres digitals permeten transaccionar a les xarxes. Sorprenentment, no contenen directament els criptoactius com es podria pensar de manera intuïtiva sinó que emmagatzemen les claus (creades pel propi usuari) per poder accedir als actius que es guarden en forma de transaccions a la blockchain. És a dir, la cartera d'un usuari conté claus privades i públiques que serveixen per demostrar la propietat de les monedes sobre la xarxa.

En aquest seminari és presentaran les diferents formes d’actiu digitals i és guiarà als assistents durant la creació del seu parell de claus i en les primeres interaccions amb les xarxes des-centralitzades mitjançant carteres digitals. També es parlarà de casos d’ús reals de la tecnologia blockchain en diferents àmbits com la tokenització, la traçabilitat, la identitat digital i el control de la qualitat i l’autenticitat per a facilitar un millor enteniment del potencial d’aplicació d’aquesta disruptiva tecnologia.