Tecnologies de vanguardia a la indústria 4.0: robòtica industrial i processos de negoci

Conferències

Més info:

techforum.oesia.com/tecnologia-industria/

En un mercat global i cada vegada més competitiu, la capacitat d'un negoci per a produir i vendre productes i serveis de qualitat a preus baixos i de manera rendible és essencial per a la seva sostenibilitat. En aquest context, l'automatització constitueix un dels pilars que ha fet possible la consolidació de la Indústria 4.0, a més de portar amb si nombrosos beneficis per a la productivitat i eficiència dels recursos de producció.

Parlar d'automatització comporta parlar també de robòtica industrial, en referència al disseny i ús de robots per a la realització de processos automàtics i controlats en l'àmbit industrial. Això obre un món de possibilitats per a les aplicacions dels diferents tipus d'automatització industrial i la millora de processos, possibilitats que s'incrementen exponencialment si incorporem el concepte d'intel·ligència artificial.

En la present jornada coneixerem casos d'èxit en l'aplicació de l'automatització i robòtica industrial en diversos sectors.