II Congrés TECNIO a Vic

Casa Convalescència - Universitat de Vic

Carrer del Dr. Junyent, 3

Vic

Fires i congressos

Més info:

agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2023/11/23/1706636/ii-congres-tecnio-a-vic

El II Congrés Tecnio congregarà la majoria dels agents de recerca de Catalunya dedicats a la transferència tecnològica. La jornada està també oberta a les empreses perquè puguin establir contactes amb aquest ecosistema de recerca i conèixer-lo més a fons.

L'agenda de la jornada constarà de continguts enfocats a presentar oportunitats de col·laboració entre els agents TECNIO i el sector empresarial, posant de manifest que la transferència de coneixement és una acció bidireccional.

Es posarà el focus en mostrar projectes col·laboratius de transferència de tecnologia amb empreses i es donarà un protagonisme especial al talent, explicant iniciatives emprenedores i com els doctorats industrials estan ajudant a fer més competitives les empreses.

El congrés pretén esdevenir un entorn de networking professional on els assistents, tant agents TECNIO com empreses, podran compartir les seves oportunitats i experiències en transferència de tecnologia amb l’objectiu d’aprendre i trobar noves sinergies.

Es comptarà amb experts en diverses disciplines tant de l'àmbit públic, com de la recerca, la innovació i el món empresarial que ens explicaran com treure el màxim rendiment a les col·laboracions recerca-empresa i generar major impacte al nostre país.

Durant el congrés hi haurà un espai de networking on interactuar amb els agents TECNIO.