Coordinadora d'un paquet de treball del projecte 'CO3' del programa Horizon 2020

‘E-sports’: una opció rendible i atractiva per a patrocinadors

“Els ‘e-sports’ atreuen les empreses perquè són vistos com l’avantguarda de l’entreteniment”

Els patrocinadors d’esports electrònics (e-sports)estan obtenint importants beneficis, un d'ells és una major consciència de marca. Els informes mostren que el 2020 la base de fans dels e-sports estava composta per 495 milions de persones. Amb un augment anual del 10,4% al 12,3%, s'estima que l'any 2023 hi haurà un total de 646 milions de fanàtics. La popularitat d'aquests es va fer rellevant en 2010 i des de llavors aquesta indústria ha crescut ràpidament fins a convertir-se en un fenomen global.

A diferència d'altres indústries on a la majoria de l'audiència no li agrada la publicitat i la percep com intrusiva, els fans dels e-sports han demostrat comprendre que la indústria requereix patrocinadors per sobreviure i tendeixen a veure’ls com una cosa positiva. Els mercats actuals estan saturats amb marques i productes similars i és difícil per a les organitzacions trobar un punt de venda principal. No obstant això, la imatge de marca ha demostrat ser un fort factor de diferenciació.

“Els ‘e-sports’ atreuen les empreses perquè són vistos com l’avantguarda de l’entreteniment”

Les organitzacions que creen la millor imatge per a la seva marca i els seus productes obtenen un avantatge competitiu i augmenten les seves possibilitats de conquistar una major participació de mercat. Això es deu al fet que les persones que perceben una marca de manera positiva tenen moltes més probabilitats de comprar els seus productes. És imperatiu invertir per millorar la imatge de la marca i una de les millors eines per aconseguir-ho és a través de la publicitat. Els patrocinis, en particular, han demostrat ser efectius, ja que es perceben com menys comercials, i si les marques arriben als consumidors en entorns no comercials, és més probable que se’n beneficiïn.

Alguns defensen que l'opinió negativa que el públic té sobre els videojocs pot repel·lir a algunes marques per temor a ser associades amb els suposats elements negatius que se'ls atribueixen, però a causa dels seus baixos costos de patrocini en comparació amb altres esports, els e-sports poden ajuda a millorar la imatge de marca.

"Considerant com és de barat patrocinar esports electrònics, les marques que necessitin reformar la seva imatge han de veure'ls com una opció rendible"

El fet que el patrocini millori la rellevància, la validesa i la frescor de les marques justifica perquè aquest mercat atreu a tantes empreses. Estan centrats en la tecnologia i d'aquí ve que siguin vists com l'avantguarda de l'entreteniment. A causa d'això, tota marca que es connecti amb els e-sports es beneficiarà de l'efecte positiu de transferència d'imatge de marca i serà percebuda com una marca d'avantguarda. I considerant com és de barat patrocinar esports electrònics, les marques que necessitin reformar la seva imatge han de veure'ls com una opció rendible i atractiva, sempre que els fans formin part del seu grup de consumidors objectiu.

"Tota marca que es connecti amb els 'e-sports' es beneficiarà de l'efecte positiu de transferència d'imatge i d'avantguarda"

Respecte a la susceptibilitat de les marques a comportaments de mala reputació per part de les entitats patrocinades, les empreses han d'associar-se amb entitats o jugadors professionals amb una història provada de comportament positiu i professional, i evitar associar-se amb aquells que són recents, impredictibles i desconeguts. D'aquesta manera, les marques poden prendre una decisió informada sobre les entitats més professionals i beneficioses per a patrocinar.

Etiquetes