Cofundador i CEO de TalentUp.io

El canvi d’una contractació local a global

"Algunes empreses han vist que poden donar continuïtat al treball 100% remot i estendre els límits geogràfics"

Tradicionalment moltes empreses s'han posicionat en contra del teletreball per la por que el rendiment dels seus empleats disminueixi pel fet de no trobar-se al seu lloc habitual de feina. Ara, amb l'impacte de la covid-19 en el món laboral, les empreses de tot el món s'han vist obligades a emprendre accions per poder treballar de forma totalment remota, donada la impossibilitat de fer-ho en el mateix espai físic. Aquesta nova situació ha estat un test perfecte per comprovar el rendiment de la companyia amb els empleats a distància i en molts casos el resultat ha estat un èxit.

Des del punt de vista de captació de talent, algunes empreses han vist que poden donar continuïtat al treball 100% remot dels seus treballadors, i encara més, poder estendre els seus límits geogràfics de reclutament (normalment limitats a la mateixa ciutat) a altres països. Ja no busquem candidats a les proximitats de les oficines, per exemple a l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó que podem pensar a contractar professionals a Regne Unit, Alemanya o Polònia.

"Algunes empreses han vist que poden donar continuïtat al treball 100% remot i estendre els límits geogràfics de reclutament"

Per tant, podem plantejar si aquells perfils amb alta demanda, i que tantes dificultats comporten de reclutar, els podem contractar a altres països sense necessitat de trasllat, sinó treballant des de la seva pròpia ciutat. Amb aquesta nova estratègia podem multiplicar per 20 el volum de candidats als quals poder arribar.

Buscar perfils a diferents països augmentarà la diversitat de l'empresa aportant noves cultures. Tot i això, també s'han de considerar diversos desavantatges a tractar, com per exemple el canvi horari amb altres indret del món. Aquest pot ser un repte important a solucionar si els equips treballen en diferents països alhora.

També els salaris poden patir un important canvi. Les retribucions salarials seran diferents depenent el país on es contracti talent, permetent un estalvi o una major inversió. En regions de l'est d'Europa o Àsia trobarem salaris notablement més baixos que els que trobem a Catalunya i per altra banda, en països amb un major poder adquisitiu com Regne Unit, Suïssa o Alemanya, els salaris seran notablement més alts.

“Reclutar treballadors d’altres països amb el teletreball permet multiplicar per 20 el volum de candidats als quals poder arribar”

Aquesta crisi també ens ha permès desplegar diferents softwares per millorar la connectivitat dels empleats remotament. Aplicacions com Zoom, Google Drive o Slack faciliten la comunicació entre diferents persones i seran una eina fonamental per treballar de forma remota amb professionals d'altres països.

Per tant, passar d'una contractació local a global és una estratègia factible i que veurem aplicar-se a moltes empreses. Probablement trobarem menys persones anant a les oficines i realitzarem més reunions a través de videotrucades. Queda clar que el coronavirus, a banda del gran impacte negatiu que ha produït a la nostra societat, farà canviar els nostres hàbits de treball i el nostre futur laboral.