Responsable de comunicació de l'Smartech Cluster

La IA generativa està canviant el paradigma del màrqueting i la publicitat

"ChatGPT resulta molt útil a l’hora de crear publicacions per xarxes socials, eslògans per campanyes o 'namings'"

Avui dia, resulta innegable que l’aparició de la IA —i en concret la generativa— ha tingut un gran impacte en diferents àmbits professionals provocant, en molts casos, canvis en la manera d’operar i treballar. Un dels camps més impactats ha estat el del màrqueting i la publicitat. La intel·ligència artificial s’ha convertit en una eina més per als professionals del màrqueting; de fet, segons un estudi recentment publicat pel Business Insider, el 50% dels professionals d’aquest sector utilitzen a hores d’ara alguna forma d’IA.

I és que la IA ens permet crear contingut escrit de qualitat de manera automatitzada, recopilar i analitzar grans quantitats de dades a una velocitat molt més ràpida, detectar comportaments i tendències del consumidor, i millorar l’experiència d’usuari a internet. De fet, els motors de cerca ja l’empren per analitzar patrons de compra i cerca del consumidor i així poder-se avançar a les seves necessitats, tot oferint-li el contingut, producte o servei que necessita fins i tot abans que el busqui.

En el camp de la intel·ligència artificial generativa —branca enfocada en la creació de nous continguts, dades o informació basada en estructures existents— l’ús del ChatGPT i de les eines generadores d’imatges és molt profitosa pels professionals del sector. El ChatGPT resulta un recurs molt útil a l’hora de crear contingut com ara publicacions per xarxes socials, eslògans per campanyes, namings, i per adaptar missatges i formats a les necessitats dels consumidors. Fins i tot serveix per optimitzar el contingut pels motors de cerca o redactar articles.

“Gràcies a la IA podem trobar inspiració i oferir contingut més atractiu, rellevant i innovador a l’audiència, però hem de tenir present que es tracta una eina de llenguatge, i no de coneixement”

Gràcies a ell podem trobar inspiració, multiplicar la nostra productivitat, avançar a la competència i ser capaços d’oferir contingut més atractiu, rellevant i innovador a l’audiència. No obstant això, hem de tenir molt present que es tracta d’una eina de llenguatge i no de coneixement. En aquest primer aspecte és millor que nosaltres, però no ens supera en raonament.

És a dir, ChatGPT comet errors, i és per això que l’hem d’anar instruint i demanar-li que elabori millor les respostes d’acord amb les peticions que li fem, amb l’objectiu d’obtenir resultats fiables al nostre coneixement i raonament. Al cap i a la fi, ChatGPT pot tenir les competències i habilitats bàsiques, però hem de ser nosaltres els que apliquem el pensament crític, la comprensió lectora i la creativitat.

Una altra de les aplicacions de la IA generativa que ha arribat trepitjant fort és la creació d’imatges mitjançant eines com Stable Diffusion, MidJourney o DALL·E 2, capaces de proporcionar imatges realistes i de gran qualitat a partir d’un text facilitat per l’usuari amb indicacions i dades molt concretes. En tractar-se de programes en constant desenvolupament, com més precisió i detall li donem, millor; així aconseguirem imatges més elaborades. MidJourney, per exemple, és tan potent que pot processar atributs, conceptes complexos i estils artístics per acabar generant una imatge.

En definitiva, l’ús de la intel·ligència artificial ha arribat a la nostra professió generant, mai millor dit, un gran debat. De la mateixa manera que s’han lloat els seus avantatges, també s’ha discutit, i es continua fent, pel que fa a l’ètica i les polítiques de privacitat. Encara existeix un mar de dubtes i incògnites molt gran, però sembla clar que es tracta d’una onada imparable que pot portar a l’èxit aquells que decideixin llançar-se i surfejar-la.

Hem de veure la IA generativa com un instrument que ens pot ajudar a millorar la nostra productivitat i a ser més creatius, no pas com una enemiga. Perquè, al capdavall, la font de raonament, de pensament crític i la creativitat sempre rajaran de l’ésser humà, que prevaldrà per davant de tot.