Senior executive de SDG Group

La cultura de la dada serà cooperativa, transparent i ètica (o no serà)

"Una adequada governança de la dada eliminarà les fronteres perquè una cultura cooperativa impregni tota l'organització"

Els fons del Pla de Recuperació Next Generation EU suposen un baló d'oxigen per a l'economia espanyola i, sens dubte, ajudaran a vèncer la bretxa digital i a transformar els models de negoci. És més, un dels eixos estratègics del pla es proposa com a objectiu “transitar cap a una economia de la dada, garantint la seguretat i privacitat i aprofitant les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial (IA) amb l'objectiu que, almenys, el 25% d'empreses usin intel·ligència artificial i big data en cinc anys”. En general, les previsions són optimistes i vaticinen que el 2025 l'economia de la dada suposarà un 4% el PIB generant valors superiors als 50.000 milions d'euros i 750.000 treballadors.

Per ser partícips de la digitalització, hem de comptar amb una estratègia de dades concreta, amb responsables, objectius clars i, per descomptat, també amb un detallat pla d'accions. Una adequada governança (de la dada) eliminarà les fronteres perquè una cultura cooperativa, oberta, transparent i ètica impregni tota l'organització, amb un objectiu comú: convertir la dada en l'actiu estratègic per competir amb èxit en un mercat que canvia massa ràpid com per perdonar errors estructurals de naixement.

"Una adequada governança de la dada eliminarà les fronteres perquè una cultura cooperativa, oberta, transparent i ètica impregni tota l'organització"

Conscients que l'existència de sitges és una cosa absolutament omnipresent en tots els nivells d'una organització, hem d'entendre la governança de la dada com la manera d'organitzar les persones i la tecnologia al voltant de la cadena de valor de la dada.

A més, el govern de la dada ha d'adaptar-se a les diferents estratègies de l'organització. En aquest sentit, una estratègia de govern adaptativa ha de contemplar diferents criteris com la distribució, la naturalesa i la finalitat a l'hora de classificar les dades (per exemple, quines àrees o departaments reben les dades i quins són els propietaris de les dades, quins són els factors de criticitat específics al voltant d'una dada concreta…). Aquest seria el primer pas i, alhora, el primer repte per aconseguir una estratègia de la dada generadora de valor de manera sostenible en una empresa.

"Hem d'entendre la governança de la dada com la manera d'organitzar les persones i la tecnologia al voltant de la cadena de valor de la dada"

En aquest momentum d'efervescència de l'economia, les empreses virtuoses comencen ja a assignar valor a les seves dades i a aprofitar el mateix per rendibilitzar-los. Dit d'una altra manera, estan incorporant les dades a un producte o a un servei existent, o fins i tot estan usant dades pròpies en profit de l'organització.

Tal com recull l'informe de SDG Group sobre les 10 tendències en Data & Analytics en 2022, les companyies que consideren la dada com una palanca per a la creació d'actius diferencials poden, per exemple, agregar a la seva proposta de valor un servei de gestió i manteniment intel·ligent, o apostar per millorar l'experiència dels clients en temps real, la qual cosa redunda en un avantatge competitiu a partir de les dades.

En definitiva, en l'economia digital del demà, les empreses que es diferencien dels seus competidors són les que, al voltant de la seva oferta de productes o serveis, seran capaços de generar un valor afegit per al client. Per això, accionar aquelles dades pràctiques d'ús i conjunt d'algorismes amb els quals compta una empresa s'ha convertit en un imperatiu categòric.

Etiquetes