Les marques de mòbils més sostenibles i responsables amb el medi ambient

Categories:

Redacció

Fairphone es posiciona com el líder en els rànquings de companyies responsables
Fairphone es posiciona com el líder en els rànquings de companyies responsables | Cedida

El rendiment del dispositiu, el disseny, la càmera o el preu són elements que decanten la compra d’un nou telèfon mòbil. Tot i això, cada cop hi ha més usuaris que es pregunten per l’origen dels materials que componen el terminal, quin impacte ambiental té i si la marca ha engegat accions de responsabilitat social. I és que cada petita compra influeix en la sostenibilitat del planet.

Entre Fairphone i Apple

Segons la Guia per a una electrònica més ecològica publicada per Greenpeace en 2017, entre els primers llocs dels més responsables estan Fairphone i Apple.

Fairphone es col·loca com la primera opció perquè és l'única marca que està plenament compromesa al 100% amb la sostenibilitat. A més, estableix un precedent en la producció d'un telèfon ètic, fàcil de reparar i fabricat amb materials procedents de canals de comerç just sempre que això sigui possible. Uns trets que fan que es converteixi, segons Back Market, en una companyia que aposta per la transperència.

Fairphone és el líder del sector en criteris de sostenibilitat i ètics, seguit d’Apple i Blackberry

En el cas d’Apple, s’ha posat en marxa algunes mesures en els últims anys que la converteixen també en una opció responsable. La companyia de Cupertino parla obertament de les seves mesures mediambientals i els informes de sostenibilitat no escatimen en informació, indicant des dels materials utilitzats en els últims iPhone i el percentatge de materials reciclats fins a les emissions de CO2 o el consum d'aigua. Les seves fonts d'energia procedeix cada vegada més d’opcions renovables i seguint la directiva RoHS, que té per objecte limitar la presència de substàncies tòxiques en els aparells electrònics. També cal tenir en compte que el 100% de les foses d'Apple estan certificades com a lliures de conflictes. La companyia de la poma també lluita per treballar només amb subcontractistes i proveïdors que vetllin per unes condicions i drets laborals dignes.

Blackberry i Nokia estan també al capdavant de la llista pel que fa al respecte del medi ambient i els drets humans. Ssegons una classificació realitzada per The Ethical compagny organisation, la canadenca se situa just per sota de Fairphone.

Amb els deures pendents

Però entre els líders del mercat del telefonia, també n’hi ha amb dificultats per implementar iniciatives sostenibles en el seu procés de fabricació. Fins ara, Samsung no ha sobresortit en cap estudi pel seu compromís ambiental i social, però la companyia coreana està treballant per millorar en l’àmbit i s’ha marcat com a objectiu reduir els gasos d'efecte d'hivernacle al llarg de tot el cicle de vida dels seus mòbils, sense definir-ne el pla. La companyia també ha afirmat que lluita per reduir les substàncies perilloses presents en els seus terminals.

Però no tot són deures pendents. La marca ja empra mitjans per identificar la procedència de les seves matèries primeres i la majoria dels seus proveïdors estan certificats com a lliures de conflictes. A més a més, la companyia assegura que segueix de prop les condicions de treball en les seves mines de matèries primeres, malgrat que tampoc n’ha donat detalls al respecte. Per tant, conclou Back Market, Samsung es limita a complir les normes i mostra una manca de transparència.

La transparència i ambició de les polítiques de sostenibilitat són el punt dèbil de Samsung i Huawei

En el cas d'Huawei, els seus objectius es queden curts respecte els seus competidors. S’ha marcat el propòsit de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a llarg termini i ha prohibit introduir substàncies contaminants en els seus productes, però es tracta de mesures a llarg termini i amb un impacte baix. Pel que fa als proveïdors, l'empresa compleix les normes de la Llei Dodd-Frank estatunidenca, però sense preocupar-se prou per les conseqüències del boicot en els ingressos de la població en les zones controlades per grups armats. En general, conclou Bak Market, l'empresa guarda silenci en molts àmbits i no sembla comprometre's plenament amb un enfocament ecològic i responsable, per la qual cosa, sens dubte, no és l'opció més ecològica del mercat.

Etiquetes