Els consumidors desconfien de les organitzacions que protegeixen les seves dades

L’interès dels usuaris per l’adopció de tecnologies intel·ligents és cada cop més alt

Redacció

L'interès dels usuaris per les smart technologies creix segons Western Digital
L'interès dels usuaris per les smart technologies creix segons Western Digital | Pixabay

Un de cada quatre consumidors desconfia de les organitzacions perquè protegeixin les seves dades. Tot i això, l'interès dels usuaris per adoptar les tecnologies intel·ligents és cada cop més alt, segons mostra l'últim informe de Western Digital.

La introducció de la smart technology en la vida quotidiana compta amb alguns obstacles entre els consumidors. Un de cada cinc usuaris no entén l'ús que se'n fa de les dades que es recullen ni del seu l'emmagatzematge. Tot i que existeix desconeixement entre els consumidors, també valoren positivament les innovacions en aquest àmbit. El 90% dels enquestats reconeix que espera una nova generació de solucions.

L'estudi de Western Digital revela una escletxa entre el coneixement d'aquesta tecnologia, l'interès dels consumidors i la seva adopció. Tant a Europa com a l'Orient Mitjà, el 83% dels usuaris coneixen la smart technology per la llar i un 81% estava familiaritzat també amb les smart cities, però només el 35% havia utilitzat la tecnologia a casa i el 31%, la de les ciutats intel·ligents.

En relació amb la gestió de dades el 70% dels enquestats opina que s'han d'emmagatzemar en unitats segures i fiables, que compleixin les regulacions vigents i a més, consideren que les empreses han de fer-ne un ús correcte.

Tecnologies intel·ligents més valorades

Les eines més valorades en l'àmbit de la llar són les càmeres de seguretat, els serveis de transmissió d'entreteniment i els controls d'il·luminació i calefacció.

En les smart cities, es valora els punts de càrrega dels vehicles elèctric, els vehicles sense conductor i les càmeres de vigilància. El 52% dels enquestats considera que aquest últim sistema beneficia a la seguretat de les ciutats.