Gairebé la meitat d’empreses no aplica correctament les dades per prendre decisions

La dispersió i l’aïllament de la informació és la principal dificultat de les companyies a l’hora d’adoptar processos de transformació ‘data-driven’

Categories:

Redacció

Els llacs de dades i els magatzems de dades són les tecnologies més utilitzades per les empreses a l'hora de transformar-se tecnològicament
Els llacs de dades i els magatzems de dades són les tecnologies més utilitzades per les empreses a l'hora de transformar-se tecnològicament | Mikhail Fesenko (Unsplash)

El big data té un pes cada vegada més important dins de les empreses d’arreu del món, però la seva adopció no sempre va al ritme del mercat. Segons un informe elaborat per la companyia de virtualització de dades Denodo, el 88% de les corporacions de l’Estat espanyol i l’Amèrica Llatina estan immerses en un procés per convertir-se en entitats que prenen decisions en funció de les dades, però només el 54% ha començat a aplicar-lo.

La principal raó per la qual han optat per aquesta via és per millorar l’eficiència operativa de la seva empresa, com és en el 69% dels casos. Un 55% també creu que aquests processos incrementen les oportunitats de negocis, mentre que un 54% defensa la seva utilitat a l’hora de millorar l’experiència de client. El 48% creu que comptar amb un sistema basat en dades és un avantatge competitiu vers la competència, i un 45% hi confia per reduir el nombre de riscos i errors comesos.

Amb tot, encara hi ha molt camí per recórrer, i és que només un 22% de les companyies consultades disposa d’una sèrie de regles ben definides que permeten que cada departament pugui administrar les dades pel seu compte. El que és més habitual és, o bé que existeixi un equip que gestioni tota la informació de manera centralitzada, o bé que no hi hagi regles ben definides i que cada secció utilitzi i organitzi les dades en funció de les seves necessitats.

Només un 22% de les organitzacions disposa de regles ben definides que unifiqui criteris a l'hora de treballar amb dades a tots els departaments

Quan són preguntades sobre les principals dificultats a l’hora d’implementar aquests processos, les empreses assenyalen que el gran obstacle és la dispersió i l’aïllament de les dades dins de les diferents estructures de la companyia. També és problemàtic el fet que no existeixi un model únic, que mostri què hi ha disponible i quin és el seu significat, així com l’absència, a escala d’organització, d’una estructura que es faci responsable de la gestió d’aquesta informació. Les companyies també mencionen la gran dependència que tenen de les TIC quan necessiten dades i la falta d’un únic punt d’accés a totes aquestes referències.

Les entitats que sí que estan duent a terme aquesta transformació tecnològica escullen sobretot els llacs de dades (data lakes), els magatzems de dades (data warehouses) i l’analítica predictiva a sistemes, tot i que també són populars les eines d’ingesta de dades i l’aprenentatge automàtic (machine learning). La intel·ligència artificial i les plataformes de núvol, tant les privades com les públiques i les híbrides, són altres tecnologies emprades habitualment.