Jornada sobre possibilitats de finançament per a estudis i empreses de Videojocs

En línia

Conferències

Més info:

sde.cultura.gencat.cat/cultura/jornada-sobre-possibilitats-de-financament-per-a-estudis-i-empreses-de-videojocs_ad_4983_index.html

La Direcció General d'Innovació i Cultura Digital i l'Institut Català de les Empreses Culturals, de la mà del Servei de Desenvoluament Empresarial organitzen aquesta jornada informativa sobre les possibilitats de finançament per a estudis i empreses de Videojocs.

Els Fons Next Generation s’han sumat a línies d’ajut amb trajectòria i al desenvolupament de noves línies de suport adreçats directament o indirecta als estudis, start-ups i empreses de desenvolupament de videojocs. L’objectiu d’aquesta jornada és fer una síntesi de les línies de subvenció i ajuts que actualment s’ofereixen des de les institucions (Unió Europea, Estat i Generalitat de Catalunya) per mirar de sistematitzar i facilitar el seu coneixement als potencials sol·licitants.

Durant la jornada es repassaran les línies de suport identificades amb referències al detall de cadascuna d’elles com els destinataris, les condicions, requisits, període de sol·licituds i imports disponibles.

L’objectiu és facilitar informació sistematitzada i detallada a estudis i empreses de videojocs sobre les principals possibilitats de finançament al seu abast per identificar, d’acord amb les explicacions durant la jornada, aquelles que encaixin amb les seves necessitats. Els i les assistents podran plantejar i resoldre dubtes sobre les línies.