Instruments i ajuts del CDTI i ACCIÓ de suport a projectes d'R+D i innovació

En línia

Conferències

Més info:

agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2022/05/24/1326866/instruments-i-ajuts-del-cdti-i-accio-de-suport-a-projectes-d-rd-i-innovacio?utm_source=AG&utm_medium=383-Properes_21&utm_campaign=enviament-agenda

En aquesta sessió, coorganitzada entre ACCIÓ i el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), coneixeràs totes les oportunitats que ofereixen els programes i instruments del CDTI per a la realització de projectes empresarials d'R+D i innovació.

Representants del CDTI ens presentaran els programes i instruments per recolzar projectes d’R+D+I, com els NEOTEC, PID, CERVERA, CIEN, entre d’altres:

  • NEOTEC: Programa de suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores de base tecnològica a Espanya
  • PID: Ajuts a projectes d’R+D desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, productes o serveis
  • CERVERA: Ajuts a projectes individuals d'R+D, duts a terme per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics d’àmbit estatal, en les tecnologies prioritàries Cervera: materials avançats, eco-innovació, transició energètica, fabricació intel·ligent, tecnologies per la salut, cadena alimentària segura i saludable, deep learning i IA, xarxes mòbils avançades, transport intel·ligent i protecció de la informació
  • CIEN: Ajuts a grans projectes d'R+D, duts a terme en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional