Es poden posar límits a la tecnologia? (Biennal Ciutat i Ciència)

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Carrer del Dr. Aiguader, 88

Barcelona

Conferències

Més info:

www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/es-poden-posar-limits-la-tecnologia

Què vol dir posar límits a la tecnologia? Com i per què s'haurien de posar límits? Qui limita a les persones limitadores? Com eduquem en l'ús crític de les tecnologies? Quina responsabilitat tenen els creadors i creadores de les tecnologies? On creuen els límits l'ètica i la tecnologia? Posar límits a l'ús de les tecnologies és posar límits a la naturalesa humana?