Sotsdirector de la fundació Integralia

Bretxa digital i discapacitat: urgeixen solucions

"Tancar la bretxa digital de les persones amb discapacitat és crucial per a una societat més igualitària i justa"

La bretxa digital es refereix a la desigualtat en l'accés i l'ús de tecnologies digitals, com ara internet i dispositius electrònics, que divideix les persones segons la seva localització geogràfica, situació econòmica, edat i altres variables. Pot afectar negativament a la capacitat d’una persona per accedir a informació vital, oportunitats educatives o laborals i serveis públics.

Segons dades de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), més de la meitat de la població mundial no té accés a internet, i el 37% mai no ha usat la xarxa. En el cas de les persones amb discapacitat, la bretxa digital és encara més gran. Tal com apunta l'informe Bretxa digital i discapacitat: una revisió de la literatura, publicat per la Fundació ONCE, les persones amb discapacitat tenen una taxa d'accés a internet del 54%, en comparació del 81% de la població general. A Espanya, seguint l'informe Bretxa digital i discapacitat de la Universitat Politècnica de València un 42,9% de persones amb discapacitat (PCD) pateixen algun tipus de problema amb l’accés a internet.

Els motius pels quals sorgeixen les barreres d’ accés són diversos.

 • Problemes d'usabilitat: 77%.
 • Manca de solucions tecnològiques: no hi ha adaptacions per a un 42,9% dels enquestats.
 • Barrera econòmica: un 37,1% creu que se'n surten del poder adquisitiu les possibles solucions.

La bretxa digital té efectes i conseqüències molt negatius en la vida de les persones amb discapacitat. Primer, impedeix l'exercici del dret a l'autonomia personal, ja que moltes vegades les persones amb discapacitat necessiten accedir a serveis i recursos a través d'internet. En segon lloc, dificulta l'accés a l'ocupació, cosa que augmenta la taxa d'atur entre les persones amb discapacitat. A més, limita la capacitat de participació social i política de les persones amb discapacitat perquè moltes vegades es duu a terme en línia.

“La bretxa digital impedeix l’exercici del dret a l’autonomia de les persones amb discapacitat i dificulta l’accés a l’ocupació”

Per revertir aquesta situació cal prendre mesures concretes.

 1. Cal una inversió més gran en infraestructures d'accés a Internet a les zones rurals
 2. Cal oferir capacitació i formació en TIC per a les persones amb discapacitat.
 3. És important desenvolupar tecnologies i serveis accessibles per a persones amb discapacitat, tenint en compte les necessitats específiques

És un bon moment per abordar la bretxa digital. Algunes de les raons per això inclouen:

 • L'adopció de tecnologia s'ha accelerat per a moltes persones a causa de la pandèmia de covid-19. Això destaca la importància de l'accés i les habilitats digitals, i les bretxes que encara hi ha per a molts grups, incloses les persones amb discapacitat.
 • Hi ha més tecnologies i recursos que mai per ajudar a tancar la bretxa digital, com ara dispositius, programari i llocs web accessibles, així com recursos de formació en línia en competències digitals. Tot i això, han d'estar disponibles per a més persones amb discapacitat.
 • Tancar la bretxa digital de les persones amb discapacitat és crucial per a una societat més igualitària i justa. Brindar accés a la tecnologia i les habilitats per fer-la servir pot obrir oportunitats per a l'educació, l'ocupació i la participació. És un tema urgent des de la perspectiva dels drets humans.
 • La bretxa digital dificulta l'accés de les persones amb discapacitat a oportunitats de feina, a causa de la manca de formació en habilitats digitals.
 • Hi ha ocupacions molt demandades que no requereixen una llicenciatura en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions i el mercat laboral no té especialistes en aquestes matèries, com ara usabilitat o accessibilitat. Formar les persones amb discapacitat en aquestes àrees pot suposar un avantatge professional.
“Hi ha més tecnologies i recursos que mai per ajudar a tancar la bretxa digital, però han d'estar disponibles per a més persones amb discapacitat”

Els sectors públic i privat són cada cop més conscients de la importància de la inclusió digital. S'estan fent més associacions i inversions per promoure l'accés i el desenvolupament d'habilitats. En general, si bé s'han aconseguit avenços, calen més accions per garantir que les persones amb discapacitat no es quedin enrere en un món cada vegada més digital. Les solucions requereixen centrar-se en l'accessibilitat, l'assequibilitat i el desenvolupament d'habilitats per assolir realment la inclusió digital.

Existeixen propostes com el Hub de Diversitat Digital de la Fundació Integralia per combatre aquests escletxa digital entre les persones amb discapacitat, especialment en zones rurals o amb alta dificultat per incorporar-se al mercat laboral a través de la seva capacitació. Mesures com aquestes són les que permeten revertir la situació i avançar en la direcció correcta.