Director acadèmic del Blockchain Institute & Technology

Blockchain: l’art de lliurar una batalla intel·ligent

"A la innovació no se la pot escanyar amb sistemes reguladors insostenibles ni donar plena llibertat"

Blockchain és innovació i, com a tota innovació, se li han de proporcionar ambients segurs per permetre el seu desenvolupament i experimentació, sense provocar danys o perjudicis innecessaris ni a les persones ni a la societat. A la innovació no se la pot escanyar amb sistemes reguladors insostenibles ni donar plena llibertat en els seus moviments, perquè només aconseguirem l'efecte contrari al seu propòsit, que és crear nous models de valor.

No dubteu que blockchain canviarà el món tal com coneixem avui dia, igual que ho va fer internet en el seu moment, està seguint el mateix patró digital. Una etapa inicial entre 2014 i 2017 on es van inflar les expectatives ajusto a tot el que envoltava a les paraules blockchain, criptomonedes i bitcoin per a caure'ns amb tot aquest hype en una segona etapa en el 2018, en el que semblava una caiguda lliure i sense un final feliç per a ningú. Em va recordar molt el tema de les ICOs a Terra en el seu moment, que va passar a valer més que Telefónica sense facturar un sol euro.

"A la innovació no se la pot escanyar amb sistemes reguladors insostenibles ni donar plena llibertat perquè només aconseguirem l'efecte contrari al seu propòsit"

Tot està exposat a l’evolució. La tecnologia aplicada a les dades va crear Uber, Booking, Glovo, Visa, etc. La tecnologia aplicada als diners i les seves polítiques monetàries està creant un canvi de patró, el qual toca fonaments i monopolis abans inassolibles per cap vil mortal, però que no escapen del poder de les matemàtiques i la criptografia, i molt menys de ments brillants que lluiten per fer canvis brillants.

De la mateixa manera, els projectes criptogràfics són valor de futur i les mans fortes desitjoses d'enverinar noves fonts de riquesa ho saben. Són conscients que posen els seus diners en propostes tecnològiques a 10 o 15 anys vista, saben que avui no tenen encaix i que no són necessaris quant a utilitat i usabilitat. La regulació jugarà un paper més que important i decisiu en aquest àmbit, per això hem de ser molt responsables, ja que les decisions que prenem avui estableixen les bases del demà.

Ni tot ha d'anar a blockchain ni hem de rebutjar aquesta idea, no cal ser ingenus, però sí realistes, ja que parlem d'un sector que probablement tingui les taxes d'atur més baixes de la història i que gaudeixi dels majors recursos i oportunitats, els quals seran aplicats a tots els països i mercats per igual, sent de gran magnitud per a aquells que primer abracin, acaronin i potenciïn aquesta innovació.

"Parlem d'un sector que probablement tingui les taxes d'atur més baixes de la història i que gaudeixi dels majors recursos i oportunitats, els quals seran aplicats a tots els països i mercats per igual"

Aquesta fase evolutiva que està sofrint internet és tan útil com necessària, ja que pel fet que cada vegada estem més dins que fora d'internet, la quantitat de dades que no es gestionen adequadament i a la pròpia evolució com a societats, converteixen internet en un emmotllament obsolet que només ens aporta informació a canvi de molt poc valor distribuït.

La maduresa de blockchain, tant tècnica com d'adopció, s'aconseguirà en molt poc temps. Com a tots els processos digitals, la covid-19 li ha restat 10 anys de treball i evolució. Estem davant l'era en la qual naixeran nous Facebook, Google o Amazon, però amb escenes i contextos tan diferents i meravellosos que avui no aconseguim entendre.

Etiquetes