La demanda de professionals amb habilitats vinculades a la IA es dispara a LinkedIn

Les ofertes de feina que mencionen ChatGPT es multipliquen per 21 en menys d’un any, mentre els treballadors s’afanyen a incorporar habilitats als seus perfils

Redacció

A l'Estat espanyol, el nombre de treballadors amb habilitats relacionades amb la IA a LinkedIn s'ha multiplicat per set des del 2016
A l'Estat espanyol, el nombre de treballadors amb habilitats relacionades amb la IA a LinkedIn s'ha multiplicat per set des del 2016 | Matheus Bertelli (Pexels)

D’ençà que la versió pública de ChatGPT es llancés al mercat el novembre de 2022, empreses de tots els sectors han identificat la intel·ligència artificial generativa com la gran tecnologia del moment, una tendència que s’ha manifestat especialment en el mercat laboral. Així ho acredita el darrer informe publicat per LinkedIn, que assegura que les ofertes de feina en anglès que incorporen termes com “GPT” o “ChatGPT” s’han multiplicat per 21.

No només són les companyies les que han abordat el vaixell de la IA generativa, sinó que molts professionals han identificat aquesta tècnica com uns coneixements que consideren que els permetrà revalorar-se dins del mercat. Segons l’estudi, des que ha començat el 2023 s’ha registrat un augment del voltant del 75% anual en la introducció de conceptes com “ChatGPT”, “Prompt Engineering” o “Prompt Crafting” en els perfils dels usuaris de la plataforma. Si ens fixem en les noves habilitats, la més revalorada amb diferència és la de Question Answering (resposta de preguntes), que ha crescut un 332% anual. Altres camps relacionats amb la intel·ligència artificial que han guanyat tracció des del llançament de ChatGPT són la classificació (43%), la recomanació de sistemes (40%), la visió per computació (32%) o el processament de llenguatge natural (19%).

De mitjana, el ritme amb què els treballadors incorporen habilitats relacionades amb la IA als seus perfils s’ha gairebé doblat amb l’aparició des del passat novembre, passant d’un 7,7% entre maig i novembre de 2022 a un 13% entre novembre de 2022 i maig de 2023. Si es compara el nombre de professionals que se sumen a aquesta pràctica respecte als que hi havia el 2016, es pot observar com en certs països la tendència s’ha disparat. És el cas de Singapur, on la xifra s’ha multiplicat per 20, o de Finlàndia, on s’ha multiplicat per 16. L’Estat espanyol se situa en la forquilla mitjana-baixa dels 25 països analitzats, amb set vegades més treballadors que asseguren dominar tasques vinculades amb la intel·ligència artificial.

Obertura a fer servir la IA a la feina

Segons l’informe anual de tendències laborals de Microsoft, fins a un 70% dels treballadors es mostra obert a delegar tasques a la IA per rebaixar les seves càrregues de feina. Els processos que més números tenen per ser complementats per aquestes eines són la cerca d’informació i preguntes (86%), el resum de reunions i llistes de tasques (80%), la planificació de dies (77%), la cocreació de treballs analítics (79%), les tasques administratives (76%) i la cocreació de feines creatives (73%).

Entre les principals professions presents a LinkedIn, les posicions que tenen més tasques que es poden complementar o automatitzar amb IA generativa són els enginyers de software (96%), els representants de servei al client (76%), els especialistes en vendes (59%) i els caixers. En canvi, hi ha certes posicions laborals en què la IA no tindria, ara per ara, pràcticament cap impacte, com els operadors de petrolieres, els especialistes en salut mediambiental, els infermers, els doctors mèdics o els conductors.