Qilimanjaro Quantum Tech, la computació quàntica catalana pionera a Europa

La spin-off de la UB, el BSC i l’IFAE treballa amb una fusió exclusiva de ‘hardware’ i ‘software’

Categories:

Redacció

Qilimanjaro Quantum Tech neix de la col·laboració entre la UB, el BSC i l'IFEA
Qilimanjaro Quantum Tech neix de la col·laboració entre la UB, el BSC i l'IFEA | Cedida

Un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE ) ha creat Qilimanjaro Quantum Tech, una spin-off de computació quàntica. El projecte és pioner a Europa en la fusió exclusiva de hardware i software, i compta amb el potencial tecnològic i l’ecosistema idoni que aporten les entitats involucrades en la recerca.

El professor de la Facultat de Física de la UB i un dels líders de la proposta, José Ignacio Latorre, assenyala en un comunicat que Qilimanjaro vol ser “una de les empreses que desenvolupin computadores quàntiques, al mateix temps que oferirà solucions algorítmiques quàntiques per a empreses”. Fins al moment, la feina s’ha centrat a treballar algoritmes quàntics, i a dissenyar i fabricar els xips.

El valor afegit del hardware de Qilimanjaro, en paraules del dotor de l’IFEA Pol Forn, és que es basa en “bits quàntics -o cúbits- d’elevada qualitat i coherència per realitzar càlculs emprant la computació quàntica adiabàtica, una tècnica amb potencial d’oferir aplicacions reals d’optimització en aquest període inicial de l’era de les tecnologies quàntiques".

Tecnologia accessible des del núvol

L’objectiu d’aquesta spin-off és oferir un servei complet i democratitzar aquesta tecnologia, ja que la nova computadora, una màquina quàntica variacional,

La tecnologia serà accessible des del núvol i permetrà aplicar algoritmes quàntics al dia a dia

Qilimanjaro desenvolupa el software necessari per explotar el potencial de la computadora quàntica fent servir eines com el supercomputador Mare Nostrum. “Els primers passos de la computació quàntica s’han de fer en contacte amb centres de supercomputació que permetin complementar una tecnologia tan nova, que en el nostre cas actuarà d’acceleradora per a problemes d’optimització”, afegeix l’investigador del BSC Artur Garcia Sáez.

Qilimanjaro ja ha signat dos importants contractes amb clients internacionals per valor de més de 3 milions d’euros i ha vist acceptada la seva col·laboració en el projecte europeu H2020 AVaQus de computació quàntica, recentment atorgat per la Comissió Europea sota la direcció del doctor Pol Forn Díaz i l’IFAE.