El 95% dels treballadors catalans es connecta fora de l’horari laboral

La fatiga digital, la soledat, la desconnexió emocional o les dificultats per dormir correctament són efectes associats a aquest fenomen

Categories:

Marc Vilajosana

Les dificultats per allunyar-se de les comunicacions laborals digitals fora de l'horari de feina comporten efectes nocius en la salut de les persones
Les dificultats per allunyar-se de les comunicacions laborals digitals fora de l'horari de feina comporten efectes nocius en la salut de les persones | cottonbro (Pexels)

El 94,6% dels treballadors a Catalunya consulta missatges al mòbil o correus electrònics relacionats amb qüestions laborals fora del seu horari de feina. Els missatges a través d’aplicacions com WhatsApp són els que més es responen durant el temps lliure, i és que més del 78% dels professionals admet fer-ho, mentre que un 75% respon a les trucades i un 74,5%, als correus. Aquestes són les dades que ha recollit un estudi desenvolupat per la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) centrat a analitzar l’estat i els efectes de la desconnexió digital al Principat.

El dret a la desconnexió digital

“La desconnexió digital és un dret i un deure, n’hem de ser conscients”, ha asseverat el president de l’àrea laboral de la patronal PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) en la presentació de l’informe, Josep Maria Puente. L’esclat de la pandèmia va provocar una adopció accelerada del teletreball per part de les empreses, i moltes d’elles no estaven prou preparades per aplicar-lo correctament. “Ha passat un any i uns quants mesos i hem millorat, però segurament no hem millorat prou”, ha expressat la coautora de l’estudi i directora de l’Observatori de Lideratge en l'Empresa de la UPF-BSM, Sílvia Cóppulo.

Aquesta és la motivació principal de l’estudi, que s’ha realitzat entre abril i maig d’enguany amb una mostra de més de 600 treballadors i directius provinents de 93 empreses de 40 sectors diferents. De tots els enquestats, més de la meitat creu que estar connectat amb l’empresa fora de l’horari establert és un signe de compromís i implicació, i que és positiu per a la carrera professional. Amb tot, la recerca destaca que les persones van perdent aquesta creença a mesura que executen més hores en remot.

Una de les pràctiques que el teletreball ha assentat en les nostres vides són les reunions telemàtiques a través d’aplicacions com Zoom, Teams o Google Meets. Aquestes trobades són considerades bastant o molt excessives per més del 43% dels que exerceixen el seu ofici de manera virtual, una consideració que comparteix només el 30% dels que treballen presencialment. Aquesta diferència, segons l’estudi, es deu al fet que les darreres no han d’assistir a tantes reunions per internet. Amb tot, més enllà de la seva freqüència, la satisfacció al voltant de les sessions en línia és més positiva (37,5%) que negativa (31,1%), sobretot per part dels empleats que es troben a distància.

Conscienciació per desconnectar

Els efectes d’aquesta eterna connexió digital són diversos. En termes generals, tres de cada quatre persones admet consultar el mòbil abans i després d’anar-se’n a dormir, mentre que un 42% reconeix que no dorm bé les 7 o 8 hores recomanades per descansar correctament. Així mateix, la fatiga digital afecta a més de la meitat de les persones consultades, i és lleugerament superior entre les que duen a terme el seu ofici de manera virtual (57,1%) que en les que assisteixen de manera presencial a la feina (56,2%). La desconnexió emocional (49,1%) o la soledat són altres conseqüències de la connexió perenne que noten els enquestats, aquesta darrera força més destacada per part de les persones teletreballadores.

Per combatre totes aquestes problemàtiques, les autores opinen que, en primer lloc, cal transmetre la informació a la població. “Fins que no tinguem consciència de la necessitat de desconnexió digital, les lleis no serveixen de res”, creu Cóppulo. Entre les diferents recomanacions amb les quals es conclou la recerca destaca la necessitat de reconèixer la desconnexió digital com un dret del treballador i un deure de l’empresa, tant en la legislació com en els convenis i contractes laborals. Així mateix, és important crear polítiques internes d’actuació dins de les corporacions, dissenyar programes de formació i llançar campanyes informatives.