Oportunitats i reptes en les TIC en sis mercats internacionals

En línia

Formació

Més info:

agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2023/02/02/1468844/oportunitats-i-reptes-en-les-tic-en-sis-mercats-internacional

En aquesta sessió, de la mà de l'Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI), presentarem els reptes i oportunitats en alguns segments de les Tecnologies d’Informació i Comunicació-TIC.

Tractarem els segments que hem identificat amb més potencial en 6 països, com IT Services, Software, o Communication infrastructure. Així mateix, amb institucions de referència en el sector, com l’Estonian ICT cluster + un clúster català, i del testimoni d’empreses, coneixerem els factors de competitivitat europea de cara al client públic internacional, i les estratègies d’accés.

GOOSE és un projecte punter per posicionar les solucions europees dins del client públic de 6 mercats tercers: Japó, Vietnam, Sèrbia, Noruega, Chile i Colòmbia. GOOSE disposa d'una estratègia ja consolidada, amb ACCIÓ al capdavant, liderant 3 institucions més de suport a l’empresa, d’Estònia (CCIS), de Flanders (FIT) i de Croacia (CEA).

Centrat en el portal www.projectgoose.eu, estan actius una sèrie de serveis especialitzats, per ajudar a l’èxit en abordar aquests mercats:

  • Sessions de formació sobre les licitacions internacionals
  • Sistema de tender tracking amb alertes personalitzades
  • Country factsheets amb informació resumida dels principals aspectes del client públic/país
  • Webinars país i sectorials de presentació d’oportunitats; sessions i missions meet-the-buyer
  • Assessorament especialitzat amb identificació d’estratègies i cerca de partners