Com innovar amb la Corporate? L'exemple d'Agbar amb Catalina Balseiro

En línia

Formació

Més info:

22network.net/events/com-innova-la-corporate-lexemple-dagbar-amb-catalina-balseiro/

Les grans institucions i empreses cada cop són més competitives i la innovació n'és un factor clau per a posicionar-se al mercat. La innovació és constant i continua, i amb aquesta les empreses emprenen el risc. Com la gran empresa/Corporate innova? Com ho fa de la mà de l'ecosistema? Com a pime o micropime, com puc col·laborar amb elles? S'explicarà sota l'experiència d'AGBAR, un clar exemple d'empresa innovadora a Barcelona. La Catalina és enginyera química especialitzada en innovació i coneixement en una gran corporació com és Aigües de Barcelona. Amb ella descobrirem com les grans empreses tenen en agenda la innovació i com ho fan.