Horizon Europe: Acords de consorci per a l'explotació dels resultats de projectes europeus

Conferències

Més info:

agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2022/01/18/1289699/horizon-europe-acord-de-consorci-per-a-l-explotacio-dels-resultats-individuals?utm_source=twitterg&utm_medium=xxss&utm_campaign=xxss

El programa Horizon Europe de la Unió Europea afavoreix la col·laboració entre entitats de diversos països per tal de generar i transferir coneixement a Europa.

Els participants en aquest programa han de formar un consorci de com a mínim 3 entitats de 3 països diferents, que treballaran juntes per aconseguir resultats que impactin sobre la societat i durant els quatre anys posteriors a la finalització del projecte, la Comissió Europea estableix l’obligació d’explotar aquests resultats.

Connectat a aquesta sessió i descobriràs els aspectes claus dels acords que han de signar els consorcis per tal de garantir aquesta explotació de les tecnologies que es derivin de la col·laboració. Coneixeràs les principals clàusules del Consortium Agreement que especifica els drets i obligacions dels socis del projecte, i que és el primer pas per evitar conflictes entre els socis i assegurar que els participants fan una correcta explotació posterior dels resultats del projecte.