L'ús responsable de les dades per fer front a la covid-19 (Biennal Ciutat i Ciència)

Plaça Ramon Torres Casanova

Barcelona

Conferències

Més info:

www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/lus-responsable-de-les-dades-fer-front-la-covid-19

L'aplicació de l'aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial són claus a l'hora de desenvolupar plataformes de programari per extreure, integrar i representar les dades massives (big data) per a la medicina de precisió.

Com estan canviant aquestes tecnologies la medicina en l'actualitat? Durant la crisi de la covid-19 hem vist que la digitalització de dades ha estat fonamental per poder monitorar, anticipar i informar sobre la propagació de la malaltia a la població. Com s'ha gestionat l'ús d'aquestes tecnologies durant la pandèmia?

De la mà d'expertes i experts mundials en els camps de la salut, la supercomputació i la intel·ligència artificial aprofundirem en aquestes preguntes. A més, veurem com en l'àmbit tecnològic la col·laboració publicoprivada és essencial per aconseguir una estabilitat en molts aspectes, com l'econòmic, el cultural o el social.