Robots, persones expertes o veïnes per substituir els representants polítics? (Biennal Ciutat i Ciència)

Plaça de Joan Coromines

Barcelona

Conferències

Més info:

www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/robots-persones-expertes-o-veines-substituir-els-representants-politics

Qui ha de prendre les decisions col·lectives que ens afecten a tots i a totes? Enfront del model dominant de deixar aquestes decisions en mans dels polítics (professionals) han sorgit crítiques que reclamen que aquestes decisions les pugui prendre la ciutadania, persones expertes o fins i tot les màquines dotades d’intel·ligència artificial.

Quins són alguns avantatges i desavantatges de cada model i en quines circumstàncies preferim que siguin els uns o els altres qui prengui les decisions?