Tecnologia, agricultura i digitalització (Biennal Ciutat i Ciència)

Plaça del Fort Pienc

Barcelona

Conferències

Més info:

www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/tecnologia-agricultura-i-digitalitzacio

Vivim en la societat de la tecnologia. Els avenços tecnològics són adoptats gairebé sense debat i els percebem com a noves eines que ens han d'ajudar en el nostre dia a dia.

L'agricultura no és aliena a aquesta percepció ni a aquesta falta de debat. Per aquest motiu cal preguntar-se si totes les noves tecnologies són beneficioses, si l'impacte que genera el seu desenvolupament i fabricació compensa el seu suposat benefici, o si incrementen la dependència de la nostra societat de coneixements que normalment estan en mans de molt pocs agents, fent-nos com a societat més vulnerables.

En aquesta taula debatrem sobre les noves tecnologies i el seu desenvolupament i implementació en l'àmbit de l'agricultura i l'alimentació.