La intel·ligència artificial és més subjectiva que nosaltres? (Biennal Ciutat i Ciència)

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Carrer del Dr. Aiguader, 88

Barcelona

Conferències

Més info:

www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/la-intelligencia-artificial-es-mes-subjectiva-que-nosaltres

Cada vegada més utilitzem assistents personals com Alexa o OK Google, o confiem en la traducció automàtica. Avui dia, les empreses ja recorren a sistemes automàtics per a la selecció de personal i els bancs els utilitzen per a la concessió de préstecs.

La intel·ligència artificial està millorant notablement el rendiment de moltes empreses i l’anomenat deep learning constitueix el nucli de moltes aplicacions que utilitzem diàriament. De què és capaç tota aquesta tecnologia recent?

La intel·ligència artificial té un munt d’avantatges, no obstant això, també hi ha moltes limitacions. Una de les més impactants és el fet que aquesta tecnologia té manca d'equitat social. Cal preguntar-se, per tant, si pot la intel·ligència artificial reduir els biaixos que tenim com a humans. Parlarem d'això mentre expliquem diverses millores en aquesta àrea.