Hibridant art, ciència i tecnologia: més enllà dels límits disciplinaris? (Biennal Ciutat i Ciència)

Plaça de Joan Coromines

Barcelona

Conferències

Més info:

www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/hibridant-art-ciencia-i-tecnologia-mes-enlla-dels-limits-disciplinaris

Existeix un mode de coneixement específic que és l'artístic i no té res a veure amb el coneixement científic ni el tecnològic, tot i que pot tenir alguns punts en comú que fan possible una fèrtil interrelació. Aquest serà l'objecte d'aquesta trobada en la qual debatrem, amb persones científiques, tecnòlogues, artistes i filòsofes, sobre els aspectes essencials al voltant de la investigació i producció de les pràctiques que creuen les arts amb les ciències, les tecnologies i la societat.

Diferents experts i expertes, des de diferents perspectives i ubicacions geogràfiques, ens convidaran a reflexionar-hi a través de les pràctiques que encarnen les seves activitats. Des de la seva llarga història, fins a l'actualitat del moment, els i les ponents ens mostraran els valors que promouen aquestes interseccions, així com ens convidaran a reflexionar-hi plegats.