Webinar: Superar els GAPs en el desenvolupament de productes innovadors

Formació

Més info:

eurecat.org/serveis/eurecatevents/superar-els-gaps-en-el-desenvolupament-de-productes-innovadors/

A partir de l’experiència d’Eurecat participant en el desenvolupament de productes multitecnologia per a diversos sectors, explorarem com abordar i superar els GAPS més habituals en els processos de desenvolupament, des de la idea a la industrialització, per accelerar la creació de nous productes industrials i comercials.