Barcelona ReAct

Barcelona Disseny Hub

Plaça de les Glòries Catalanes, 38

Barcelona

Conferències

Més info:

barcelonareact.cat/

Del 13 al 16 d’abril, més d’un centenar de veus locals, nacionals i internacionals es reuniran a les jornades Barcelona ReAct, un gran esdeveniment per repensar conjuntament com construir una ciutat més resilient, competitiva i sostenible.

Un any després de l’inici de la pandèmia, la ciutat reuneix a les jornades Barcelona ReAct un ampli ventall d’actors que representen les tendències i els moviments socials amb què la ciutat vol establir sinergies i compartir el projecte de recuperació econòmica per als propers anys.