Catalonia Col·laborathon en Salut i Benestar

Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Carrer Arquitecte Rovira, 2

Tarragona

Reptes

Més info:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejfF1kpCldj63OTn5qQs8wCL_k-qsf3XyuRupPu8wy8Taiyw/viewform

Aquest esdeveniment és una part integral del projecte europeu INTEGER-4H - Interconnecting 4 Helix Innovation Ecosystems in European Regions, coordinat per la Fundació i2CAT i amb la participació de la Universitat Rovira i Virgili. L'objectiu principal d'aquest projecte és fomentar un model col·laboratiu que impulsarà la creació de projectes socials, posant en relleu el seu valor econòmic.

El principal objectiu de la jornada és identificar mecanismes que contribueixin al creixement d'iniciatives d'innovació social mitjançant la col·laboració entre diferents actors de la 4H. També volen fomentar la cocreació de solucions innovadores que responguin als reptes socials en l'àmbit de la salut i el benestar. A més a més, tenen la voluntat d’explorar el potencial d'inversió en projectes socials, establir vincles entre les iniciatives d'innovació social i els agents empresarials, i reforçar la capacitat de replicar aquesta metodologia en contextos més amplis.  

El projecte INTEGER organitza coordinadament i sota els mateixos objectius una Col·laborathon a cadascuna de les tres regions de Catalunya, Hamburg i Cracòvia, fent d'aquests esdeveniments una part activa d'aquesta àmplia xarxa d'innovació i col·laboració a escala europea en l'àmbit de la Salut i el Benestar.