Intel·ligència artificial i biblioteques públiques: la transformació digital entre llibres i algoritmes

Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte

Carrer de Provença, 480

Barcelona

Conferències

Més info:

ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/intel·ligència-artificial-revelant-impactes-socials

Actualment, vivim un canvi social profund: una transformació digital que afecta tots els aspectes de la nostra vida. Particularment, les biblioteques públiques són protagonistes d’una evolució de paradigma i un procés de reformulació, on la IA proporciona diversos camins per lligar el coneixement en suport físic —la clàssica visió, que podem anomenar “Gutenberg”— amb el coneixement en format digital multimodal -la nova aproximació “post-Google”—.  Així doncs, com ens ajuda la IA a enriquir el nou paper social de la biblioteca en la transformació digital? Com accedirem, com a usuaris, al coneixement i com el compartirem? Com pot donar la IA suport al llibre-objecte protagonista de les nostres biblioteques? Com lligarem el contingut en format físic amb el contingut en format digital?

A càrrec d'Elena Sánchez Nogales, responsable del Servei d’Innovació i Reutilització Digital de la Biblioteca Nacional d’Espanya.