Art digital: transitant les escletxes

ACVIC. Centre d'Arts Contemporànies

Carrer de Sant Francesc, 1

Vic

Entreteniment

Més info:

www.acvic.org/ca/projectes-expositius/4082-i-cicle-d’arts-digitals

Exposició d’Alba G. Corral, Joana Moll, Roc Parés i Mónica Rikić a cura de Joan Soler-Adillon. Composta per les següents obres:

  • Mercuri (Alba G. Corral) explora la bellesa de la complexitat mitjançant algorismes i codi generatiu tant en la part visual com sonora, fent servir eines de codi obert. Una peça immersiva, contemplativa i abstracta que explora el llenguatge immersiu centrat en els elements estètics digitals, especulant amb noves textures i moviments.
  • Carbolytics(Joana Moll) és un projecte a la intersecció de l'art i la investigació que té com a objectiu conscienciar i fer una crida a l'acció sobre l'impacte ambiental de la vigilància generalitzada dins de l'ecosistema de la tecnologia publicitària (AdTech), així com oferir una nova perspectiva per abordar els aspectes socials i ambientals dels costos que tenen les pràctiques opaques de recollida de dades.

  • BHDD (Roc Parés) és un projecte de recerca experimental que pretén desconstruir les subjectivitats virtuals i examinar críticament la seva funció mediadora de l'experiència humana en entorns audiovisuals interactius.

  • Tecnologies artesanals alternatives (Mónica Rikić). A partir de la seva fesomia bàsica, la seva arquitectura de codi i desenvolupament autònom emergent, els dispositius simulen, mitjançant comportaments fisicodigitals, processos que conviden a identificar-los com a organismes sensibles.