Apps de salut

Conferències

Més info:

hubb30.cat/ca/brunch-innovacio/apps-de-salut

Les apps de salut són programes informàtics per a plataformes mòbils, sovint  connectats a dispositius mèdics, que gestionen informació que contribueix a l’eficiència en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels usuaris del sistema de salut.

La connectivitat que promouen entre gestors, metges i pacients, així com l’actualitat de les dades que maneguen, permet optimitzar -i inclús personalitzar- l’atenció als malalts.

Malgrat els seus avantatges, aquestes aplicacions plantegen considerables dilemes relacionats amb la propietat i la seguretat de les dades. En el transfons d’aquesta temàtica prevalen aspectes tècnics (estàndards tecnològics), normatius (certificacions) i socioculturals (compromís dels usuaris, empreses i administracions).

En aquest brunch es donaran a conèixer i es debatran les principals tendències i reptes en aquesta matèria amb experts provinents d’entitats, empreses, universitats i hospitals.